BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

"Se bashku per jeten"

"Together for Life"

Emer/Mbiemer

Eglantina Bardhi

Fiks

+35544817266

Celular

0692066522

E-Mail

ebardhitgf@yahoo.com

Web

http://togetherforlife.org.al

Adresa:

Rr. Brigada VIII, Pallati jeshil Tekno -projekt

Qarku:

Tirana

Bashkia:

Tirane

Njesia Administrative:

Tiranë

Niveli i Shtrirjes

Kombetar

Viti i Krijimit

2009/12/24

Viti i Regjistrimit

2001/05/07

Lloji i Organizates

Qender

Nr. Punojesve

5-10 punojes

Projekte

50000-100000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Shëndeti

almotech

Qeverisja dhe aktivizmi shoqëror

almotech

Energjitë e Rinovueshme (menaxhimi administrativ dhe ligjor lidhur me energjinë, edukime dhe trajnime mbi energjinë, kërkime për energjinë)

almotech

Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi

Sherbimet

almotech

Fushata ndërgjegjësimi

almotech

Konferenca, takime

almotech

Edukim

almotech

Punë në terren

almotech

Përhapje informacioni

almotech

Lobim

almotech

Shtypi/media

almotech

Monitorim/matje (teknike)

almotech

Rrjetëzim

almotech

Takime publike

Burime Financimi

almotech

Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)

almotech

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara (UNDP, UNEP, UNIDO, GEF, FAO, etj.)