BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

Legambiente Vlore

Legambiente Vlore

Emer/Mbiemer

Rezarta Agalliu

Fiks

NA

Celular

+355696289350

E-Mail

legambientevlore@gmail.com

Web

NA

Adresa:

Rr. Ismail Qemali, Nd. 66, H.20, Ap64

Qarku:

Vlora

Bashkia:

Vlore

Njesia Administrative:

Vlorë

Niveli i Shtrirjes

Rajonal

Rajonet

Vlora

Viti i Krijimit

2014/11/14

Viti i Regjistrimit

2014/11/14

Lloji i Organizates

Qender

Nr. Punojesve

1-3 punojes

Projekte

5000-10000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Biodiversiteti

almotech

Ndotja e ajrit dhe zhurmat

almotech

Uji dhe Higjiena (menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të ujit, ruajtja e burimeve ujore, furnizimi me ujë dhe sistemet e kanalizimeve, furnizimi bazë me ujë të pijshëm dhe higjiena themelore, basenet lumore, menaxhimi i mbetjeve/venddepozitimet, edukime dhe trajnime lidhur me tematikën)

almotech

Turizmi

almotech

Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi

almotech

Ndryshimet e klimës (përfshi, reduktimin e riskut nga fatkeqësitë DRR, menaxhimi i përmbytjeve, thatësirat, përgjigja ndaj fatkeqësive, informim dhe edukim për ndryshimet e klimës, etj.)

Sherbimet

almotech

Fushata ndërgjegjësimi

almotech

Fushata/protesta, veprime konkrete

almotech

Aktivitete pastrimi, kampingje, organizim komuniteti

almotech

Konferenca, takime

almotech

Edukim

almotech

Rrjetëzim

almotech

Trajnime/rritje kapacitetesh

almotech

Vigjilencë mjedisore (analizimi i aktiviteteve publike/private)

Burime Financimi

almotech

Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)

almotech

Filantropia, sponsorizime, CSR