BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

Intelektualët e Pavarësisë të Atdheut për Shqipëri ekologjike turistike, karbon neutral

IPSHAETK

Emer/Mbiemer

Hodo Kabello

Fiks

03331490

Celular

+355692750974

E-Mail

dr_kabello@yahoo.it

Web

Nuk ka

Adresa:

Bulevardi Ismail Qemali; pallati Conad; lagjia Lef Sallata

Qarku:

Vlora

Bashkia:

Vlore

Njesia Administrative:

Vlorë

Niveli i Shtrirjes

Rajonal

Rajonet

Vlora

Viti i Krijimit

2013/12/05

Viti i Regjistrimit

2018/03/15

Lloji i Organizates

Qender

Nr. Punojesve

>10 punojes

Projekte

5000-10000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Ndotja e ajrit dhe zhurmat

almotech

Shëndeti

almotech

Turizmi

almotech

Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi

Sherbimet

almotech

Edukim

almotech

Menaxhim Mjedisor

Burime Financimi

almotech

Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)

almotech

Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)