BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

Well Point-Kujdes per te gjithe

Well Point

Emer/Mbiemer

Aurora Zylaj

Fiks

+35522248211

Celular

+355674060132

E-Mail

wellpointassociation@gmail.com

Web

https://www.facebook.com/wellpointalbania/

Adresa:

L.Vasil Shanto

Qarku:

Shkodra

Bashkia:

Shkoder

Njesia Administrative:

Shkoder

Niveli i Shtrirjes

Rajonal

Rajonet

Shkodra

Viti i Krijimit

2014/12/18

Viti i Regjistrimit

2015/01/30

Lloji i Organizates

Qender

Nr. Punojesve

1-3 punojes

Projekte

20000-50000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Biodiversiteti

almotech

Shëndeti

almotech

Uji dhe Higjiena (menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të ujit, ruajtja e burimeve ujore, furnizimi me ujë dhe sistemet e kanalizimeve, furnizimi bazë me ujë të pijshëm dhe higjiena themelore, basenet lumore, menaxhimi i mbetjeve/venddepozitimet, edukime dhe trajnime lidhur me tematikën)

almotech

Turizmi

almotech

Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi

almotech

Ndryshimet e klimës (përfshi, reduktimin e riskut nga fatkeqësitë DRR, menaxhimi i përmbytjeve, thatësirat, përgjigja ndaj fatkeqësive, informim dhe edukim për ndryshimet e klimës, etj.)

Sherbimet

almotech

Fushata ndërgjegjësimi

almotech

Aktivitete pastrimi, kampingje, organizim komuniteti

almotech

Edukim

almotech

Lobim

almotech

Monitorim/matje (teknike)

almotech

Trajnime/rritje kapacitetesh

almotech

Vigjilencë mjedisore (analizimi i aktiviteteve publike/private)

Burime Financimi

almotech

Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)

almotech

Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)