BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

Qendra Per Zhvillim Social dhe Mjedisor

Center for Social and Environmental Development

Emer/Mbiemer

Finrete Kolgjegja

Fiks

NA

Celular

+355698883269

E-Mail

qzhsm11@yahoo.com

Web

NA

Adresa:

Rruga e Arberit, K. Kamez,

Qarku:

Tirana

Bashkia:

Kamez

Njesia Administrative:

Kamëz

Niveli i Shtrirjes

Kombetar

Viti i Krijimit

2015/04/17

Viti i Regjistrimit

2015/05/21

Lloji i Organizates

Fondacion

Nr. Punojesve

1-3 punojes

Projekte

5000-10000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Shëndeti

almotech

Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi

almotech

Ndryshimet e klimës (përfshi, reduktimin e riskut nga fatkeqësitë DRR, menaxhimi i përmbytjeve, thatësirat, përgjigja ndaj fatkeqësive, informim dhe edukim për ndryshimet e klimës, etj.)

Sherbimet

almotech

Shërbime këshillimi

almotech

Fushata ndërgjegjësimi

almotech

Fushata/protesta, veprime konkrete

almotech

Aktivitete pastrimi, kampingje, organizim komuniteti

almotech

Hartim strategjish, plane veprimi

almotech

Konferenca, takime

almotech

Edukim

almotech

Punë në terren

almotech

Lobim

almotech

Takime publike

almotech

Botime

almotech

Trajnime/rritje kapacitetesh

Burime Financimi

almotech

Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)